Informacje dla pacjentów

Godziny przyjęć

 

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

Teresa
Mazurczak-Pluta

830-13
13-18 13-18 830-13 13-14
       

 1430-17

Anna Boguradzka

  830-13 1230-1730 13-18
830-13
830-13         

Dorota Rzewuska

8-1315
13-1830 8-14 1215-1800 1315-14
        8-13

Adam Ptasiński

13-1830  
815-14 13-1830 815-14
 

830-13

     

Małgorzata Sieńko

8-14

13-1830

8-14

 

13-1830

 

 

 

8-13

 

Paulina Mac

13-1830

8-14

13-1415

8-14

8-13

 

 

 1430-1830

 

 

Marta Olewińska

11-1830

8-14

 

8-14

11-1830

 

 

8-13

 

 

Iwona Tomala

---

---

---

---

---

Mateusz Ziarkiewicz

1545-1830

---

---

---

1515-1745

Wojciech 
Jasiński-Kot

Wizyty domowe

Wizyty domowe

Wizyty domowe

Wizyty domowe

Wizyty domowe

Aleksandra Szudrowska

---

---

---

---

---

 

 

- szczepienia dzieci zdrowych

 

Specjalista reumatolog, lekarz chorób wewnętrznych

 


Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Edyta Biernat-Kałuża

11-16

13-18

---

10-15

10-14

 

Punkt pobrań krwi

codziennie od 730 do 10

Additional information