Informacje dla pacjentów

Godziny przyjęć

 

 

Poniedziałek

 

Wtorek

 

Środa

 

Czwartek

 

Piątek

Teresa
Mazurczak-Pluta

830-1300 13-18 --- 13-14  830-13
      14-16  

Anna Boguradzka

830-10
830-13 830-13 830-13 13-18
1015-13         

Dorota Rzewuska

8-1330 13-1830 13-1830 8-14 9-10 
        10-15

Adam Ptasiński

13-1830  830-10
815-14 13-1830 815-14
  10-12       

Małgorzata Sieńko

13-1830

13-1830

8-14

8-10 

8-14

 

 

 

10-1330

 

Paulina Mac

13-1830

8-14

13-1830

8-12

8-1330

 

 

 

 12-14

 

Wojciech Grądalski

8-14

8-14

 8-10

13-1830

13-1830

 

 

10-1330

 

 

Marta Olewińska

13-1830

745-14

13-14

17-1830

745-14

13-1830

 

 

   14-17

 

 

Iwona Tomala

---

---

---

---

---

Mateusz Ziarkiewicz

1545-1830

---

---

---

1545-1830

Wojciech 
Jasiński-Kot

Wizyty domowe

Wizyty domowe

Wizyty domowe

Wizyty domowe

Wizyty domowe

Justyna Samoder

8-1230

1430-1830

1430-1830

1430-1830

8-1230

Aleksandra Szudrowska

---

---

---

---

---

 

 

- szczepienia dzieci zdrowych

 

Specjalista reumatolog, lekarz chorób wewnętrznych

 


Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Edyta Biernat-Kałuża

11-16

13-18

---

10-15

10-14

 

Punkt pobrań krwi

codziennie od 730 do 10

Additional information